ค้นหาผลลัพธ์ Vesper รวม 4 (ใช้เวลา 0.002341 วินาที)

Oct,06 2022 ในโรงภาพยนตร์
After the collapse of Earth's ecosystem, Vesper, a 13-year-old girl struggling to survive with her paralyzed father, meets a woman with a secret who will force her to use her wits,...
Jan,01 2017 ในโรงภาพยนตร์
.
Oct,06 2022 ในโรงภาพยนตร์
เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ระบบนิเวศของโลกล่มสลายลง ภาพยนตร์เล่าผ่าน ‘เวสเปอร์’ (ราฟฟิเอลลา แชปแมน) เด็กสาวอายุ 13 ปี ผู้ดื้อรั้นและใช้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อหาอาหารมาประทั...
Oct,06 2022 ในโรงภาพยนตร์
เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ระบบนิเวศของโลกล่มสลายลง ภาพยนตร์เล่าผ่าน ‘เวสเปอร์’ (ราฟฟิเอลลา แชปแมน) เด็กสาวอายุ 13 ปี ผู้ดื้อรั้นและใช้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อหาอาหารมาประทั...