ค้นหาผลลัพธ์ Phillip Guzman รวม 6 (ใช้เวลา 0.002221 วินาที)

Jan,01 2017 ในโรงภาพยนตร์
.
Jan,01 2013 ในโรงภาพยนตร์
.
Jan,18 2009 ในโรงภาพยนตร์
Jul,01 2010 ในโรงภาพยนตร์
필립모리스 I Love You Phillip Morris,은 2010에 발표 된 프랑스, 2010 코미디 .01 개봉 영화입니다,영화는 존 레쿼,글렌 피카라가 지배하고 있습니다,짐 캐리,이완 맥그리거,레슬리 만 및 기타 주요 배우,한국에서 2010년07월01일에 출시되었습니다. 전미를 발칵~뒤집은 초대형 리얼 사기극!...
May,19 2009 ในโรงภาพยนตร์
史蒂夫•拉塞爾(金•凱瑞 Jim Carrey 飾)是個付費收養來的孩子,他為了查出自己的親生父母,做了一名警察,然而當他來到母親的家門前,得到的卻是閉門羹……幸好史蒂夫還有一個幸福的家庭,他與妻子育有一女,這對虔誠的夫妻每日禱告……然而這些都只是表象,事實上,史蒂夫是一名同性戀,他用無盡的謊言欺騙了所有人,終於一次車禍後,史蒂夫頓悟以前的生活一文不值,他公...
Feb,12 2010 ในโรงภาพยนตร์
Steven Russell(金凱瑞 飾演)是一個快樂的已婚警察,他是個虔誠的教徒,每晚都和妻子一起禱告並且在教堂彈奏風琴,就在他發生一場幾乎要致命的車禍之後,他決定遠離他原本的生活,過著他真正想要的生活---當個快樂的同志,他前往五光十色的邁阿密生活,還交到了一個帥哥男友(羅德林哥桑特羅 飾演) ,但是,他很快的發現,奢侈的生活需要很多的花費,所以他決定鋌...