ค้นหาผลลัพธ์ ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ รวม 1 (ใช้เวลา 0.002516 วินาที)

Aug,04 ในโรงภาพยนตร์
Emergency Declaration บอกเล่าเหตุการณ์สุดระทึกบนเที่ยวบิน KI 501 ซึ่งจะเดินทางจากกรุงโซลสู่ฮาวาย หลังจากที่เครื่องบินขึ้นสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่าสองหมื่นฟุต กลับมีผู้โดยสารเสียชีวิ...